function registerListener() { window.wixDevelopersAnalytics.register( 'cf06bdf3-5bab-4f20-b165-97fb723dac6a', (eventName, eventParams, options) => { const XSRFToken = getXSRFTokenFromCookie() fetch( `${window.location.origin}/_serverless/analytics-reporter/facebook/event`, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-XSRF-TOKEN': XSRFToken, }, body: JSON.stringify({ eventName, data: eventParams }), }, ); }, ); function getXSRFTokenFromCookie() { var match = document.cookie.match(new RegExp("XSRF-TOKEN=(.+?);")); return match ? match[1] : ""; } } window.wixDevelopersAnalytics ? registerListener() : window.addEventListener('wixDevelopersAnalyticsReady', registerListener);
top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Paketat Tona

*** SQARIM ***
Në ndjekjen e punimeve me grupet tona të punës nuk përfshihet kosto e punetorisë. 
Në të gjitha rastet, projekti zgjat deri në 10 ditë pune me të drejtë ndryshimi të detajeve deri në tre herë, pa pagesë ekstra!


Mënyra e pagesës: 50% parapagim, 50% në përfundim të projektit interier.

- studio arkitekture ne tirane - mobilim tirane - modele bufe kuzhine - modele dhoma gjumi

 
bottom of page